A wam więc nad mniejszemi zwierchność jest dana, ale i sami macie nad sobą pana

Jan Kochanowski

Pieśń XIV

Obowiązki rządzących.

 

Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie,
A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie,
Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono,
I zwierzchności nad stadem bożem zwierzono —
Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi,
Żeście miejsca zasiedli boże na ziemi,
Z którego macie nie tak swe własne rzeczy,
Jako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy.
A wam więc nad mniejszemi zwierchność jest dana,
Ale i sami macie nad sobą pana,
Któremu kiedyżkolwiek z spraw swych uczynić
Poczet macie; trudnoż tam krzywemu winić.
Nie bierze ten pan darów, ani się pyta,
Jeśli to chłop, czyli się grafem poczyta?
W siermigdzeli go widzi, w złotychli głowach,
Jeśli namniej przewinił, bydź mu w okowach.
Więc ja podobno z mniejszem niebezpieczeństwem
Grzeszę, bo sam się tracę swem wszeteczenstwem;
Przełożonych występki miasta zgubiły,
I szerokie do gruntu carstwa zniszczyły.

Tekst na podstawie wydania z roku 1882.

Jan Kochanowski – Pieśni