Szymon Starowolski

Szymon Starowolski, (1588-1656 r.) – polihistor, nauczyciel w domach magnackich I Rzeczypospolitej, ksiądz katolicki, polski historyk i pisarz polityczny epoki baroku.

Tu Polska leży, złością wyrodków zgubiona

Szymon Starowolski

Tu Polska leży, złością wyrodków zgubiona,
Przy niej i złota Wolność oraz pogrzebiona.
W tymże dole i święta Katolicka wiara
Zakopana, i Cnota Przodków naszych stara.
Obłuda, i niestworność swawola zbyteczna,
Pycha, nieposłuszeństwo i chciwość wszeteczna.

O wolności bez swejwoli

Szymon Starowolski

Bo gdzie prawo ludzi nie hamuje, gdzie zwierzchność swejwoli nie zawściąga, gdzie każdemu wolno czynić co chce, gdzie jednemu drugiego zabierać, mordować, krzywdzić wolno, — tam już jest powszechna niewola, a nie jedno ubogich ale też i bogatych, których wzajem zgromadziwszy się swawolna kupa plądruje i majętności w niwecz obraca, alboli też dwaj potężni kupami się wzajem najeżdżają.

Charakter Polaków jest otwarty i szczery

Szymon Starowolski

W rzemiośle wszelako nasi mniej się odznaczają, lecz obcymi przeważnie wyrobami z dawien dawna posługiwać się przyzwyczajeni, teraz również używają ich niemało.

Strony