Tu Polska leży, złością wyrodków zgubiona

Szymon Starowolski

Lament Utrapioney Matki Korony Polskiey

[...]

Tu Polska leży, złością wyrodków zgubiona,
Przy niej i złota Wolność oraz pogrzebiona.
W tymże dole i święta Katolicka wiara
Zakopana, i Cnota Przodków naszych stara.
Obłuda, i niestworność swawola zbyteczna,
Pycha, nieposłuszeństwo i chciwość wszeteczna.
Wszystkich stanów ludzi, i Herezje sprośne,
A przytym oppresje żołnierskie nieznośne,
Utrapioną Ojczyznę gwałtem umorzyli,
Jaszczurcze pry potomstwo, matkę swą zabiły,
Ty co przemijasz tedy Czytelniku miły,
Jeśli cnotę miłujesz proszę tej mogiły
Nie mijaj bez wiernych łez, westchnienia gorzkiego,
A użal sie serdecznie upadku mojego.

[...]

Pełny tytuł utworu Szymona Starowolskiego - Lament Utrapioney Matki Korony Polskiey, Już iuż konaiącey Na Syny Wyrodne, Złośliwe I Niedbaiące Na Rodzicielkę Swoię : Pismo znalezione przy oddawaniu Fortecy Częstochowskiey Prussakom.

Szymon Starowolski – Lament Utrapioney Matki Korony Polskiey