Matki, które dzieci swe tracą albo zabijają, jako mają być karane

ARTICUL LXXX.

 

Białogłowa jeśliby która płód swój, który by już żywy był, a członki na nim było rozeznać, zabiła: ta według obyczaju, ma żywo być zakopana, a palem przebita. Wszakoż, przestrzegając tego, żeby druga za srogością takowego skarania, w desperacją nie przyszła, może być utopiona. Ale gdyby takowy okrutny uczynek w której Ziemi, albo w Mieście przygadzał się często, dla więtszego strachu i przykładu drugim złym białogłowam, mają być według wysszej opisanego obyczaju karany: albo takowa białogłowa, pierwej niźliby ją utopiono, ma w ogniu rozpalonymi kleszczami być targana, według nauki a rady ludzi w Prawie biegłych. A jeśli żeby która dziecię porodziła żywe, a martwe po tym naleziono, a ona je skryła, po tym ukazało się to, za wywiadowanim z pewnych znaków, które w takowej mierze bywają obserwowane, że nie dawno porodziła: gdzie by allegowała, i tym się wymawiała, ze tak umarłe porodziła, ma być przypuszczona ku wywodowi, a ku ukazaniu niewinności swojej, słusznymi przyczynami a dowody. Ale bez słusznych wywodów a świadectw, niema jej w tym wiara dana być. Bo gdzie by takowa wymowa miejsce miała, chciałaby bez pochyby każda się wymówić, a z swego złego a okrutnego uczynku oczyścić: przeciw czemu, wielki to dowód jest, że czując się być przemienna, tego kryła, ukrycie a potajemnie porodziła, nie wezwawszy nikogo do tego, a umyślnie tego kryła: i podobieństwo a podejrzenie stąd o sobie uczyniła, że to dziecię za jej pomocą z świata zeszło, a iż ona tym zamordowanim płodu swego, chciała niecnotę swą zakryć. A tak, gdzie by tym obyczajem swój uczynek zakrywała, a upornie na tym stała, za tak słusznym podejrzenim, a dowodem tego złego uczynku, ma być męką do tego przyciśniona, żeby prawdę wyznała: a gdy się wyzna, ma na śmierć być skazana, i tak skarana, jako wyżej napisano. Ale gdzie by wątpliwa to rzecz jednak była, a Urząd nie mógł się z tego wyprawić, jeśli że wina albo niewinna jest, nie skwapiając się, mają wszytki podobieństwa, dowody i odwody spisane być, i Circumstancje: a ma być rada w tym wzięta od biegłych a w prawie uczonych ludzi.

Pełny tytuł: Ten Postępek wybran iest z Praw Cesarskich ktory Karolus [...] kazał wydać po wszystkich swoich Państwiech ktorym sye nauka daie iako w tych Sądziech a sprawach około karania na gardle albo na zdrowiu Sędziowie y kożdy Urząd ma sye zachowywać y postępować wedle boiaźni Bożey sprawiedliwie pobożnie rostropnie y nie skwapliwie. Tekst na podstawie wydania z 1582 r.

Bartlomiej Groicki - ten postepek wybran jest z praw cesarskich...