o Staropolskich

Staropolscy.pl jest hobbistyczną stroną internetową dla osób zainteresowanych I Rzeczpospolitą, jej historią, kulturą i obyczajami. Głównym okresem naszych zainteresowań jest wiek XVI i XVII, ale możliwe jest przekraczanie tych granic czasowych. Nie traktujemy okresu I Rzeczypospolitej jako jakiegoś monolitu, ludzie się zmieniali a państwo wraz z nimi. Najbardziej interesują nas owi Staropolscy, czyli ludzie wtedy żyjący. Zostawili oni po sobie dużo pamiątek – książek, dzieł.

Mimo tego, że kolejne zawieruchy wojene zubożały zasoby bibliotek, jakaś część tych zbiorów dotrwała do naszych czasów. Przez wiele lat zbiory biblioteczne (starodruki, oryginały) pomników polskiej kultury dostępne były wyłącznie wąskiemu gronu specjalistów. Dzieła Staropolskich, te które przetrwały w Bibliotekach, są teraz przez tych kustoszów pamięci udostępniane szerszej publiczności przez cyfryzację i upublicznianie w Internecie. Chcemy popularyzować utwory Staropolskich i pokazać, że są po prostu ciekawe, a język Staropolskich jest wartością samą w sobie.

Na stronie staropolcy.pl znajdą się cytaty, fragmenty dzieł Staropolskich, pokazane – mamy nadzieję – w ciekawej formie i warte przeczytania.

 


Jeżeli udostępniane przez nas materiały naruszają prawa autorskie prosimy o taką informację, a niezwłocznie naprawimy nasze niedopatrzenie. Z całą pewnością nie jest to z naszej strony działanie celowe.