Kanon kalabryjski

Krzysztof Dorohostajski

Kanon kalabryjski abo munsztuk dęty, z prostemi czankami i z łańcuszkiem okrągłym, młodemu koniowi utwierdza i podnosi głowę, daje wolność językowi, nie obraża bródki i czyni smaczne pojęcie.

Krzysztof Dorohostajski – Kanon kalabryjski
Krzysztof Dorohostajski – Hippika abo o koniach