Munsztuk całozupełny

Krzysztof Dorohostajski

Munsztuk całozupełny drążkowato zakręcony z gęsią szyją pochyloną, z kolcami na wierzchu, z dwiema gałkami napiłowanemi wewnątrz, wolność wielką językowi daje, otwiera wargi, dziąsła karze, załamuje kark, lekkie dzierżenie czyni, należy koniowi suchej, głębokiej, i twardoustej gęby.

Krzysztof Dorohostajski (1562-1615 r.)

Krzysztof Dorohostajski – Munsztuk całozupełny
Krzysztof Dorohostajski – Hippika abo o koniach