Munsztuk z śliwkami nasiekanemi

Krzysztof Dorohostajski

Munsztuk otworzysty, z gęsią szyją, z śliwkami nasiekanemi, ze dwiema kółkami z nadworza, z igrzyskiem troistem z czanką prostą ussarską – wargę otwiera, daje wolność językowi, pojęcie smaczne w gębie czyni, załamuje kark i wolne dzierżenie sprawuje koniowi dobrej gęby.

Krzysztof Dorohostajski – Munsztuk z śliwkami nasiekanemi
Krzysztof Dorohostajski – Hippika abo o koniach