by się nie wiem jako objedli, przedsię oni zawdy dobrze biorą

Łukasz Górnicki

O korupcji
Tu też położę owo upominanie na kształt porady. Jako Chalecki w Litwie, Starosta cyrkaski, stojąc przy królu starym w Wilnie na pałacu na ten czas, kiedy niedźwiedzia psy trawiono, a psi jakoż nieochotnie z niedźwiedziem się wiązali, i Król J. M. jął mówić, wierę te psy okarmić musiano, iż niedźwiedzia brać nie chcą, powiedział: przeto, królu, każ tu pisarze swe spuścić, tym nic nie wadzi, by się nie wiem jako objedli, przedsię oni zawdy dobrze biorą.

Łukasz Górnicki – Dworzanin polski