W czym mierności potrzeba ku zachowaniu zdrowia

Marcin Siennik

Nauka rządzenia ciał człowieczych

Rozdział wtóry
W czym mierności potrzeba ku zachowaniu zdrowia.

Gdyżci zdrowie cielesne w mierze zależy, mamy wiedzieć, iżci miara ma być w rozgodzeniu sześci rzeczy przyrodzonych: naprzód powietrza: wtóre jedzenia i picia: trzecie spania i czucia: czwarte ruszania i pokoju: piąte pełnienia i próżnowania: a szóste przypadków dusznych, to jest, wesela, gniewu, bojaźni, smętku i innych. Wtychciem rzeczach nasz się żywot cielesny toczy, toć są konie jego, na których się wiedzie: w czym ma dobra opatrzność być , aby je powolne człowiek miał, a owszejki, jako niewolniki poddał rozumowi. Albowiem gdy nie będzie rządu w nich, zdrowie też owszejki trwałe nie może być człowieku.

 

Tekst na podstawie Lekarstwa doświadczone, które zebrał uczony lekarz pana Jana Pileckiego, któremu są przydane lekarstwa końskie z cwiczeniem tego lekarza : Przydaliśmy y figury zioł rozmaitych ku lekarstwu z ziołkami dostatecznemi sprawione, teraz znowu na światło wydane. z 1564 r.

Słownik Lindego podaje - owszejki: ze wszystkim, cale, zgoła, koniecznie, do szczątku.

Marcin Siennik – Lekarstwa doświadczone