Pyramides opisanie czytania godne

Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka

Pyramides opisanie czytania godne

 

Największa ze wszystkich pyramis jest z takowych kamieni ciosanych kwadratowych zmurowana, a chociaż granowito idzie od dołu aż do wierzchu, przecię te kwadratowe kamienie, tak nierównym rzędem spoił i pokładł dowcipny i umiejętny rzemieślnik, że wszystka machina zda się raczej by góra od natury urodzona samej, niżeli umiejętnością a robotą ludzką sprawiona. Stąpanie dla miąszości kamieni trudne i ciężkie, ale jednak bespieczne jest; i ja chociem dosyć stąpał dobrze, przecieżem ledwie za półtory godziny na wierzch pyramidy mógł dojść, kędy równina jest kwadratowa na dziesięć łokci przy każdym boku.

Mikołaja Krzysztofa Radziwiła pielgrzymka do Ziemi Świętej