Anzelm Gostomski

Gostomski Anzelm (ok. 1508-1588 r.), kasztelan wyszogrodzki od 1562, płocki od 1564, wojewoda rawski od 1572. Autor pierwszej polskiej pracy na temat rolnictwa pt. Gospodarstwo, w której rozpropagował swoje zasady gospodarowania wśród szerokich rzesz szlachty.

Rozchód aby nie uprzedzał dochodu: bo gospodarstwo największe nie pomoże, kiedy złe szafarstwo.

Pan wielki, mniejszy, i mały, i każdy gospodarz ma wiedzieć, na tydzień, na miesiąc, na rok, rozchodu swego ordynacją: nad którą dochodu swego ma zachować, część pewną zawżdy, na drugi rozchod extraordynaryej. Gdyż też i przygoda za każdym chodzi: iako wojna, prawo, ogień, powódź, zły urodzaj, grad, choroba: co opatrzny a sprawny człowiek, bez grzechu, ma mieć na pieczy.