Stanisław Czerniecki

Stanisław Czerniecki - kuchmistrz hrabiego Aleksandra Michała Lubomirskiego, autor ciekawych dzieł wydanych w języku polskim i propagator polskiej sztuki kulinarnej.

Kuchnia staropolska − powinności kucharza, które do najłatwiejszych nie należały

Kuchmistrowi należy myślić o wygodzie wszytkim gościom i domowym, w potrawach, z ukontentowaniem, starając się o to żeby żaden, podczas dobrej myśli pana nie turbował, albo po wesołej myśli, cholerycznego nie dodał humoru.