Stanisław Herakliusz Lubomirski

Instrukcja synom moim do cudzych krajów ode mnie wyprawionym

Stanisław Herakliusz Lubomirski

Nauki i exercitia [ćwiczenia] na dwie części rozdzielam. Pierwsze mają być umysłu, drugie ciała, te ostatnie pierwszemu służyć powinny jako koń jeźdźcowi.