Władysław Jeżowski

Szlachcic, musi do miasta, bo na wsi nie może wskórać, zdrożały wioski; ach któż go wspomoże!

Przeto nie dziw, że szlachta do miast się wynosi
Cudzoziemskim zwyczajem, na to się zanosi.
W Polsce dla tego szlachty do popisu mało,
W województwach ich przez to siła zubożało,
Przebrało się tych czasów ochotnych do boju,
By męstwem zachowali ojczyznę w pokoju.