Dyscyplinowanie wojsk Rzeczypospolitej po zdobyciu Moskwy

Dyscyplinowanie wojsk Rzeczypospolitej po zdobyciu Moskwy (1610 r.).


Trafiło się też będąc na straży u jednej bramy, rota Marchowskiego, w której na poczcie towarzystwa jednego był niejakiś Bliński , tenże upiwszy się, strzelił kilkakroć do obrazu Najświętszej Panny, który był na tej bramie w murze wymalowany , o co skarga przyszła przed Pana Gąsiewskiego od Bojar. Osądzonoć go na śmierć w kole, i tak ręce poucinawszy na stos drew, przed bramą złożony; włożono go na ogień i spalono. Potem: zanieśli drugą skargę: ktoś strzelił do krzyża na wieży kościelnej, strzała w kopule utkwiła. Badano, lecz nie wynaleziono winowajcy, jemu by również ucięto rękę. Zdarzyło się także, iż jeden pacholik porwał gwałtem córkę Bojara , który z nią i z żoną powracał z łaźni do domu. Skrzywdzony nie wiedział na kogo się ma skarżyć. Na koniec po dwóch tygodniach, córka powróciła do domu rodziców: winowajcę znaleziono i złożone koło osądziło go na śmierć, podług praw polskich. Bobowski wszakże radził sądzić go podług praw moskiewskich, dla uspokojenia i Polaków i Moskalów: winowajcę ubito knutem na ulicy. Był on rad że głowę ocalił, Moskale także zostali zaspokojeni.

Tekst na podstawie wydania Jana Zakrzewskiego z 1838 r. oraz Moskwa w rękach Polaków. Pamiętniki dowódców i oficerów garnizonu polskiego w Moskwie 1610-1612. wydawnictwo Platan.

Samuel Maskiewicz – Pamiętniki