Połamano koron dwie: jedną fiedorową, drugą dymitrową.

Połamano koron dwie: jedną fiedorową, drugą dymitrową; siodło husarskie w złoto oprawne z kamieniami; jednorożców trzy, a posoch cały został; ten się dostał Gąsiewskiemu i Dunkowskiemu w zasługach murowych, z szafirem z korony, na dwa palce wielkim, we 28,000 złotych. Kamień ten u nas szacowano 4,000 złotych, a w Moskwie 10,000 rubli, bo u nich drożej i nad diament; szafir jednorożcowy we 24,000 złotych. Drugim acz nie wszystko, atoli się dostało, ledwo nie dziesiąta część, co miało przychodzić. Mnie się dostało diamentów ostrych trzy, rubinów cztery, złota za 100 złotych, jednorożców łutów dwa, i to za faworem mi się tak wiele dostało, a drugim samym jednorożcem płacono, łut po 300 złotych.

Samuel Maskiewicz – Pamiętniki