Zbytek nieprzystojny

Sebastian Petrycy z Pilzna

Zbytek nieprzystojny
 

JAM PAUCA ARATRO JUGERA REGIAE
 
ODA XV.
 
Taki się nas jął zbytek czasów teraźniejszych,
Jaki nie był za ojców dawniejszych:
Już w zbytek wielki weszły budynki ziemiańskie.
Że też sztychują pałace pańskie;
Wszędzie już w Polszcze widać miasto dworów grody,
A miasto ugór włoskie ogrody;
Wymysłów cudzoziemskich teraz widzim ślady.
Gdzie przedtym były z owocem sady.
Figa z pomarańczą z Polski wypędza jabłonie.
Dla indyku miętka jest na stronie.
Już próżna z różnobarwych ziół wonią nastanie.
A do kapusty ziemie nie stanie.
Wierzba przedtym, teraz ziół gęsto sianych cienie.
Odtrącają słoneczne promienie.
Nie tak czynili oni starzy Lachowie i w kraje
Te nie takie wnieśli obyczaje!
Pojedynkiem każdego błaha własność wszelka,
Rzeczpospolita bywała wielka.
Budynki proste, w izbie z komnatą mieszkali,
O pałace, o sale nie dbali;
Z cudzoziemskiemi sprawy nie mieli Ormiany,
Żeby obieli kobiercy ściany;
Nie pogardzali siedzieć na gołym potrawie.
Z przyrodzenia urodzonej ławie;
Nie dwory, ale miasta spólnym murowali
Groszem, aby pożyteczniejszy stali
Wszyscy w kupie, niż każdy w swoim domu możny,
Sąsiadowi podlejszemu groźny,
Do wspólnej zawżdy rzeczy przychylniejszy byli,
Kościoły snać niż dwory zdobili.
Taki się nas jął zbytek czasów teraźniejszych,
Jaki nie był za ojców dawniejszych.

 

Sebastian Petrycy z Pilzna – Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego