Dworzanin polski

by się nie wiem jako objedli, przedsię oni zawdy dobrze biorą

Łukasz Górnicki

Król J. M. jął mówić, wierę te psy okarmić musiano, iż niedźwiedzia brać nie chcą, powiedział: przeto, królu, każ tu pisarze swe spuścić, tym nic nie wadzi, by się nie wiem jako objedli, przedsię oni zawdy dobrze biorą