Mikołaja Krzysztofa Radziwiła pielgrzymka do Ziemi Świętej

Pyramides opisanie czytania godne

Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka

Największa ze wszystkich pyramis jest z takowych kamieni ciosanych kwadratowych zmurowana, a chociaż granowito idzie od dołu aż do wierzchu, przecię te kwadratowe kamienie, tak nierównym rzędem spoił i pokładł dowcipny i umiejętny rzemieślnik, że wszystka machina zda się raczej by góra od natury urodzona samej, niżeli umiejętnością a robotą ludzką sprawiona.