Persekucyja duchownych na Śląsku

Trzydzieści lat i kilka trwała wojna, kiedy na Śląsku się o wiarę bili Niemcy, Szwedy...

Wacław Potocki

Szwedzi zaś, do stodolnej przyprawiwszy ściany
Katolickie za członki wstydliwe, kapłany,
Zapalą; toż gdy parzy, do sierpa co żywo,
Bo dawali każdemu jakoby na żniwo,
Tedy rzną niebożęta, gdy nad nimi dachy
Goreją, widziałbyś był prawdziwe wałachy.