Rzecz króla jmci Zygmunta Augusta do posłów...

Rzecz króla jmci Zygmunta Augusta do posłów... na dokończenie sejmu lubelskiego, dnia 12 sierpnia 1569 roku miana własnemi usty jego.

Zygmunt August

Naprzód jako to jest rzecz dobra i sławna, zjednoczenie tych państw, tak to potrzeba obmyśliwać, aby to długo trwało. Toć to jest mądrego człeka rzecz: nie tylko począć, nie tylko uczynić, ale aby też to długo trwało, obmyślić. Trwać ta sprawa długo nie może, jeśliże waszmość nie znajdziecie obyczaju obierania nowego króla tempore interregni: bo ta sprawa pewnie to rozerwie to zjednoczenie.