Sejm niewieści

Milej patrzyć, gdy dziewka na koniu harcuje, niż kiedy gonionego z goleńcem tańcuje

Marcin Bielski

Ta ich rada na sejmie, chłopka na wsi złupić,
A na swych kolacyjach każdy dzień się upić.
Króla, Pana swego, mało sobie ważą,
Gdzie mu prawdy potrzeba, tam się nie okażą;
Tylko własnych pożytków z pilnością szukają,
A o pospolitą rzecz, o tę nic nie dbają.