Zwierciadło Rzeczypospolitej Polskiej na początku r. 1598 wystawione

W ciele naszej rzeczypospolitej najduje się chorób szkodliwych, niebezpiecznych i śmiertelnych dosyć

Zła jest rzecz niebezpiecznie chorować, gorsza choroby swej nie znać, najgorsza złośliwego i zdrowiu swemu nieprzyjaźliwego lekarza sobie obierać, i temu się powierzać, który miasto uleczenia zabić myśli, a na miejsce lekarstwa, truciznę podaje. Acz i niedbały, także głupi, częstokroć śmierci bywa przyczyną: a choć nie ze złości i chcenia, jednak nie z mniejszą tego, co dokonał, szkodą.