Wszystkie Rzeczypospolite obydźmy kołem, żadna Polakowi nie zrównała

Wacław Kunicki

Ręka lewa szlachcica polskiego

[...]

Mądrzy byli Ateńczykowie, i wielką szczycili się wolnością, ale to cień przeciw twojej. Nie mieli bowiem szaty, nie mieli złotego pierścienia; i w tym co im dano, nie postrzegli się, i co mieli, nie wiedzieli. Thefus Aten zakładacz i pierwszy ich prawodawca, chcąc swe miasto ludne i potężne uczynić, wab jeden wymyślił, wołu na monecie bić rozkazał. To dlatego, aby wszystkim dał o tym wiedzieć, że prawo pospolite będzie. Bo jako wół wszystkim zarownie służy; tak tam prawo wszystkim służyć miało. Nie zrozumieli wolej mądzy Ateńczykowie książęcia swego; ale jedni powiadali, iż to na pamiątkę wołu onego, którego na Marathanie zabił, uczynił. Drudzy, aby tym do rolej pobudził. Wszystkie Rzeczypospolite obydźmy kołem; żadna Polakowi nie zrównała, ani zrówna; abo na wtórym, abo na trzecim, od niego usiędzie stopniu. Ma Polak szatę znamienitą, to jest równą z swym panem wolność. Ma ozdobny pierścień złoty, to jest szlachectwo, którym najwyższy najniższemu równym w Polszcze jest. Ma wołu spolnego z królem panem swym, to jest prawo pospolite, które tak jemu, jako i królowi jego w Polszcze, jako wół zarówno służy. Obaczże urodzony koronny synu zacność swoje...

Fragment pochodzi z rozdziału Ręka lewa szlachcica polskiego. Tekst na podstawie wydania Wacława Kunickiego Obraz szlachcica polskiego z 1615 r.