List Zygmunta III do Lwa Sapiehy

Zygmunt III Waza

List XXIII

Zygmunt III z bożej łaski król Polski, Wielkie Książe Litewskie, Ruskie, Pruskie, Żmudzkie, Mazowieckie, Inflanckie, etc., a Szwedzki, Gotski, Wandalski, dziedziczny król.

Wielmożny uprzejmie nam miły. Doszło do nas wiedzieć z pisania Uprzejmości Twojej o zatrzymaniu od mieszczan naszych wileńskich Moskwy szpiegierzów, z którem co by dalej czynić mieli Uprzejmość Wasza informatiej naszej potrzebujesz. To Uprzejmości Twojej pochwaliwszy, zlecamy Uprzejmości Twojej, abyś Uprzejmość Twoja (lubo to ta Moskwa jako Uprzejmość Twoja z Wielmożnym Podskarbim naszym Wielkiego Księstwa Litewskiego nam oznajmiliście są poddanemi naszemy z Białej [miasto nad rzeką Krzną]) bojarom moskiewskiem pro eondem przez pisanie swe oznajmił, aby nie rozumieli, żeby się tem pakta z niemi zawarte wzrywać miały. Puszcza się to jednak na zdanie Uprzejmości Twojej. W czem że, Uprzejmość Twoja z powinności swej i dla łaski naszej postąpisz, co by było z pochwałą naszą nie wątpiemy, któremu dobrego od Pana zdrowia żądamy.

W Warszawie dnia 6 Octobra Roku Pańskiego 1620. Panowania królestw naszych polskiego XXXIII, a szwedzkiego XXVII roku.

 

Sigismundus Rex

Bardzo uprzejmy list Zygmunta III do Lwa Sapiechy odnośnie szpiegów moskiewskich schwytanych przez mieszczan litewskich. Oryginał znajduje się w Bibliotece Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu. źródło: http://kamunikat.fontel.net/pdf/bzh/22/11.pdf